Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

informacje ogólne

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje miejsce czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka. Miejsce to znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Baranowie Sandomierskim, gdzie na tą okoliczność przygotowano kojce. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku Gmina Baranów Sandomierski podpisała umowę ze schroniskiem dla zwierząt „Strzelce” z siedzibą Strzelce 108, 28-220 Oleśnica. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy prowadzi Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy po uprzednim potwierdzeniu bezdomności zwierząt przez Sołtysa lub Policję. Po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy Urzędu odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się Gminny Zakład Użyteczności Publicznej po uprzednim zgłoszeniu zdarzenia przez Policję. Na teren Oczyszczalni Ścieków przyjmowane są tylko psy po interwencjach – nie ma możliwości, aby mieszkańcy sami przynosili i zostawiali tam zwierzęta.

 

Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy sprawuje lek. wet. Wojciech Bryg. Osoba, która na terenie Gminy natknie się na zwierzę poszkodowane w wypadku drogowym w pierwszej kolejności musi zgłosić zaistniałe zdarzenie do najbliższej jednostki Policji (dotyczy to zarówno zwierząt domowych, jak i gospodarskich, dzikich, kotów wolno żyjących i innych). W przypadku bezpośredniego zgłoszenia do lekarza, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do pokrycia kosztów podjętej przez lekarza weterynarii interwencji na własny koszt.

 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów Sandomierski na rok 2020 Gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów - w wysokości 60% kosztów zabiegu.

Zasady dofinansowania w/w zabiegów:

  1. dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie właścicielom zwierząt zamieszkujących na terenie Gminy Baranów Sandomierski;
  2. z jednej nieruchomości/posesji można się starać o dofinansowanie zabiegu dla maksymalnie jednego zwierzęcia;
  3. zabieg wykonuje tylko i wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina podpisała umowę;
  4.  podstawą do wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji jest przedłożenie lekarzowi weterynarii skierowania z Urzędu;
  5.  zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tym właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz dołączą do wniosku aktualne zdjęcie psa;
  6. właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do opłacenia 40% kosztów sterylizacji lub kastracji w dniu wykonania zabiegu.

 

Wnioski o dofinansowanie z budżetu Gminy zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota
w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2020 można składać od 01.06.2020r. do 30.09.2020r. lub do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

Informujemy, iż dofinansowanie nie obejmuje: dodatkowych badań (np. EKG, RTG, USG, badań krwi, moczu), które weterynarz może uznać za konieczne do wykonania przed zabiegiem sterylizacji/kastracji; kosztów związanych z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych; innych dodatkowych zabiegów i usług (kaftaniki, ubranka itp.).

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 24, tel. 15 811-85-81, wew. 132.

W budżecie Gminy na rok 2020 przeznaczono na realizację założeń Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów Sandomierski środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł. Warto pamiętać, iż pieniądze wydatkowane na odławianie i oddawanie tak naprawdę rzekomo bezdomnych zwierząt do schroniska idą z kieszeni wszystkich podatników, uszczuplając tym samym budżet Gminy.

 

 

CENNIK USŁUG WETERYNARYJNYCH

160,00 zł – 200,00 zł* - sterylizacja suki

80,00 - kastracja psa

140,00 zł - sterylizacja kotki

60,00 zł - kastracja kota

25,00 zł -szczepienie przeciwko wściekliźnie

*-cena uzależniona jest od rodzaju podjętego leczenia i ilości zużytych leków

 

wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota