Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Drogi gminne

STANDARDY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH GMINNYCH W OKRESIE ZIMY 2016/2017
 

L.p Standart

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość
1 I Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na całej długości – po ustaleniu z Zarządcą drogi
- luźny – 4 godz.
- błoto pośniegowe – 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- gołoledź – 3 godz.
- szron – 3 godz.
- szadź – 3 godz.
- śliskość pośniegowa –
4 godz.
- lodowica – 4 godz.
2 II Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez Zarząd drogi
- luźny – 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- zaspy, języki śniegowe – lokalnie 6 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 5 godz.
- szron – 5 godz.
- szadź – 5 godz.
- śliskość pośniegowa –
6 godz.
- lodowica – 5 godz.
3 III Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
- luźny – 8 godz.
- zajeżdżony - występuje
- zaspy – do 8 godz.
- języki śniegowe – występują
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 8 godz.
- śliskość pośniegowa –
10 godz.
- lodowica – 8 godz.
4 IV Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
- luźny – 16 godz.
- zajeżdżony - występuje
- zaspy – występują do 24 godz.
- nabój śnieżny – występuje
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 8 godz.
- śliskość pośniegowa
5 V Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd drogi.
- luźny – występuje
- zajeżdżony - występuje
- zaspy – występują do 48 godz.
- nabój śnieżny – występuje
 
W miejscach wyznaczonych:
- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godz.

 

WYKAZ
ulic i dróg gminnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski objętych utrzymaniem
(odśnieżanie, likwidowanie śliskości oraz gołoledzi) w okresie zimowym 2016/2017.

 

L.p. Nazwa ulicy lub drogi Kolejność utrzymania dróg lub ulic Ilość km Standart utrzymania

 

1. ul. Rynek w Baranowie Sand. I 0,5 km II
2. ul. Kościuszki w Baranowie Sand. I 0,8 km II
3. ul. Piaski w Baranowie Sand. I 0,4 km II
4. Przystanek PKS w Baranowie Sand. I 0,3 km II
5. Skopanie Międzywodzie Małe (obok Olszynki) I 0,4 km II
Razem 2,4 km

 

1. ul. Wenecja w Baranowie Sand. II 0,1 km III
2. ul. Kilińskiego w Baranowie Sand. II 0,4 km III
3. ul. Langiewicza w Baranowie Sand. II 0,3 km  III
4. ul. Zamkowa Oś. + Podzamcze  w Baranowie Sand. II 1,2 km III
5. ul. Szkolna w Baranowie Sand. II 0,2 km III
6. ul. Młynowa w Baranowie Sand. II 0,1 km III
7. ul. Ogrodowa w Baranowie Sand. II 0,5 km III
8. Baranów Sand. za cmentarzem tj. od ul. Mickiewicza do ul. Fabryczna II 0,65 km III
9. Suchorzów przez Przewóz II 2,4 km  III
10. Suchorzów przez wieś do Skopania wraz z drogami bocznymi II 2,9 km III
11. Siedleszczany - drogi przez wieś oraz droga do Piekarni Bumita II 1,95 km III
12. Skopanie przez wieś + dr. Załanie II 2,7 km III
13. Skopanie wieś – Cegielnia – Dymitrów D. wraz z parkingiem przy kościele w Skopaniu II 3,0 km  III
14. Skopanie obok Domu Dziecka II 1,0 km III
15. Skopanie Osiedle oraz Osiedle Zachód II 2,0 km III
16. Dąbrowica – Osiedle Kusie (pętla), drogi asfaltowe na Podlesiu II 1,8 km III
17. Dąbrowica – droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej II 0,15 km III
18. Dąbrowica – droga na zwałce (od drogi powiatowej do drogi krajowej) II 1,3 km  III
19. Ślęzaki – droga na Borek oraz droga tzw. Osiedle II 2,8 km  III
20. Dymitrów Mały – Koło i obok pastwiska II 2,9 km  III
21. Dymitrów Duży – obok remizy – obok zbiorników wodnych, obok sklepu dawny GS i obok szkoły w kierunku do Baranowa  Sand. II 3,4 km  III
22. Knapy - Smykle II 2,3 km III
23. Knapy – Tyńce II 1,5 km  III
24. Knapy – Urszulin - Józefów II 2,95 km III
25. Durdy – Bania i Polki II 2,3 km III
26. Durdy – droga do szkoły + parking obok koscioła II 0,2 km III
27. Durdy – droga przed leśniczówką w kierunku torów, droga na Gołym Borze w kierunku Marek i do Widucha II 4,3 km  III
28. Marki przez wieś – ul. Słoneczna II 0,7 km III
29. Marki – Zawodziany – Kaczaki wraz z drogą do Pirani – ul. Myśliwska II 3,5 km III
30. Kaczaki – między innymi dr. Chojaczki – Podpołoń, Gałka, Janówka, Serafiny oraz wszystkie drogi o nawierzchni asfaltowej w sołectwie II 5,9 km III
31. ul. Wierzbowa i ul. Żywiecka w Woli Baranowskiej II 0,4 km III
32. ul. Średniówka, ul. Borowa, ul. Słoneczna, ul. Południowa, ul. Pustki II 2,35 km III
33. Plac targowy w Baranowie Sand.                          Przed dniem targu
34. Plac targowy w Dąbrowicy                          Przed dniem targu
Razem 57,45 km

 

Pozostałe drogi gminne są w III kolejności utrzymania przy standardzie IV.