Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Gospodarowanie odpadami

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 250, ze zm.), Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o:

 

  • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów Sandomierski:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO – KWIAT  Sp. z o.o.

Wola Jachowa 94 A
 26 - 008 Górno

www.ekokwiat.pl

 

Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

 

  • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów Sandomierski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wskazana w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Podkarpackiego, właściwa dla Regionu Północnego, tj.

 

Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów

ul. Strefowa 8

39 - 400 Tarnobrzeg

 

  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Z 3013r, poz. 1155):

 

Zgodnie z zapisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobowiązani są od 1 lipca 2006 roku do przyjmowania zużytego sprzętu, tego samego rodzaju, co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt.

 

Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonej mobilnej akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski (wg ustalonego harmonogramu).

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skopaniu przy ul. Mielecka 14.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Tomasz Pruś
Osoba aktualizująca: Anna Dunajczyk
Data wytworzenia: 2015-10-13
Data publikacji: 2015-10-13
Data modyfikacji: 2017-06-13